Về chúng tôi


Thế giới như một ngôi làng.

Làm việc xuyên quốc gia là ước mơ chinh phục bản thân, cũng là hành động để tăng cường đoàn kết giữa các quốc gia.


cung cấp các dịch vụ và thông tin thiết thực liên quan đến công việc, cuộc sống và giáo dục dành cho người lao động nước ngoài.


Chúng tôi hi vọng có thể quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động nước ngoài, khẳng định sự cống hiến của các bạn, phát hiện sự phong phú đa dạng của các nền văn hóa, cùng nhìn nhận những giá trị tốt đẹp khi chúng ta cùng đồng hành.


| Hạng mục phục vụ |

  1. Cung cấp thông tin về công việc, giáo dục và cuộc sống cho người lao động nước ngoài tại Đài Loan;
  2. Thúc đẩy, giúp đỡ và bảo hộ nhân quyền của người lao động;
  3. Cung cấp dịch vụ và tư vấn quản lý cho chủ thuê;
  4. Nâng cao hiểu biết và giao lưu văn hóa giữa công chúng với người lao động;
  5. Xuất bản và phát thanh các nội dung thông tin về lao động nước ngoài;
  6. Tiếp nhận ủy thác xử lý các hoạt động và tư vấn liên quan đến người lao động nước ngoài;
  7. Giao lưu và hợp tác với các tổ chức liên quan khác.